POZIV NA RADIONICU_CRVENA AKCIJA

P O Z I V NA R A D I O N I C U

Dragi aktivisti i drage aktivistkinje,

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA vas poziva na DIY kreativnu radionicu

AKTIVISTIČKI ALATI
Petak, 8.02.2013
Od 17 – 20
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu

Radionicu će voditi Danijela Dugandžić Živanović, Neven Misaljević , Adina Adelfina Buzdjak aktivista i aktivistkinje koji će sa vama podijeliti svoja znanja o akcijama u javnosti, alatima potrebnim da se sprovede uspješna I kreativna akcija, te zajedno sa vama raditi na izradi materijala za kampanju 1 milijarda ustaje koja će se sprovoditi u čitavoj BIH 14.02.2013

Radionica se održava u sklopu projekta CRVENA AKCIJA koji podrzava Schuler Helfen Leben u BIH.

Prijave na radionicu ovdje

Više o kampanji: http://milijardaustaje.zenskaposla.ba/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s