I WILL NEVER TALK ABOUT THE WAR AGAIN

Opening: Friday, June 8, 2012, 8 pm
This exhibition is open until August 30, 2012.
Venues: KIBLA at Narodni dom Maribor and KIT at Glavni trg 14, Maribor, Slovenija

Performances during the opening of the exhibition
Alma Suljević: Holy Warrioress
Artists:Lana Čmajčanin, Chto Delat?, Igor Grubić, Adela Jušić, Nikolay Oleynikov, Shadow Museum/Jaroslav Supek, Alma Suljević
Curator: Vladan Jeremić

The exhibition I Will Never Talk about the War Again will be presented for the first time in Slovenia as a part of the programme created by KIBLA for the manifestation Maribor 2012: European Capital of Culture. The exhibition has been produced by KIBLA and Biro Beograd, with the support of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Republic Slovenia, Maribor 2012 Institute – European Capital of Culture and City Council of the Municipality of Maribor.

The exhibition I Will Never Talk about the War Again presents the works of artists from Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia and Russia focused on critical social analysis and testimonies of violence and trauma connected with recent wars in the countries of the former Yugoslavia.

Under a heavy burden of wars, ethnic nationalisms and socioeconomic stratification processes, generated by neoliberal capitalism’s ideology, almost all states formed after the destruction of Yugoslavia suffer from neocolonial dependency imposed by global capital and permanent crisis at the European economic periphery. In such a constantly antagonistic social and political context there are certain requested positions in which testimonies of war trauma are represented, manifested and interpreted. That is why many representations in the field of cultural production and contemporary art don’t succeed to escape from stereotypes.

The exhibition I Will Never Talk about the War Again deals with the question can contemporary artistic practice find a language with which it would be possible to speak politically about individual and collective war and post-war experiences, without slipping into exoticization? Is it possible to find an adequate artistic formula, and is it always necessary to create empathy in the process of understanding? Silence and amnesia are the most common reactions to trauma; does art in this sense actually also remain silent by using only the symbolic language of images and sounds, staying in the field of mediation and symbolism?

The title of the exhibition is borrowed from the video performance I Will Never Talk about the War Again, by two artists from Sarajevo, Adela Jušić and Lana Čmajčanin. For their recent sound installation piece Bedtime Stories they collected stories about life during the 1395-days’ siege of Sarajevo, when people sought shelter from grenades in the small basement quarters of the city’s buildings.

JA VISE NIKADA NECU PRICATI O RATU

Otvaranje izložbe: petak, 8. jun 2012, u 20h
Izložba će biti otvorena do 30. avgusta 2012.
Lokacije: KIBLA u Narodnom domu Maribor i KIT na Glavnom trgu 14, Maribor, Slovenija

Performans tokom otvaranja
Alma Suljević:Svete ratnice
Umjetnici i umjetnice:Lana Čmajčanin, Chto Delat?, Igor Grubić, Adela Jušić, Nikolay Oleynikov, Shadow Museum/Jaroslav Supek, Alma Suljević
Kurator: Vladan Jeremić

Izložba Ja više nikada neću pričati o ratu biće premijerno predstavljena u Sloveniji, u okviru programa koji je KIBLA priredila za manifestaciju Evropska prestonica kulture Maribor 2012. Aktualizovano izdanje ove izložbe je producirano u saradnji KIBLA i Biro Beograd i podržano od Ministarstva Republike Slovenije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Zavoda Evropske prestonice kulture Maribor 2012. i Gradske opštine Maribor.

Izložba Ja više nikada neću pričati o ratu predstavlja radove savremenih umjetnika i umjetnica iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Rusije, fokusirane na kritičku analizu društva i svedočanstava o nasilju i traumama, u vezi s poslednjim ratovima u zemljama sa prostora bivše Jugoslavije.

Opterećena nasljeđem ratova, etničkim nacionalizmima i procesima socijalnoekonomske stratifikacije, prouzrokovanim ideologijom neoliberalnog kapitalizma, većina država nastalih razaranjem Jugoslavije se nalazi u neokolonijalnoj zavisnosti od strane globalnog kapitala i u permanentnoj krizi na ekonomskoj periferiji Evrope. U takvom permanentno sukobljenom društveno-političkom kontekstu postoji niz zahtjevanih pozicija u kojima su svjedočanstva rata predstavljena, manifestovana i interpretirana. Stoga većina predstava u polju kulturne produkcije i savremene umetnosti teško mogu napustiti granice stereotipa.

Izložba Ja više nikada neću pričati o ratu pokreće pitanje da li savremena umjetnička praksa može proizvesti jezik kojim se može govoriti politički o individualnim i kolektivnim ratnim i poslijeratnim iskustvima, bez stereotipa i egzotizacije? Da li se može pronaći odgovarajući umjetnički recept i da li je potrebno da se u procesu razumevanja razvije empatija? Ćutanje i zaborav su dve najčešće reakcije na traumu; da li umjetnost, u tom pogledu, takođe ostaje nijema, kada se služi samo simboličkim jezikom slike i zvuka, odnosno, kada ostaje u polju posredovanja, simbolizma i tržišne kulturne politike?

Naslov izložbe je pozajmljen iz video performansa „Ja više nikada neću pričati o ratu“, sarajevskih umjetnica Adele Jušić i Lane Čmajčanin. Za zvučnu instalaciju, „Priče za laku noć“, ove umjetnice su sakupile priče iz svoga svakodnevnog života tokom 1395 dana duge opsade Sarajeva, kada su ljudi tražili sklonište od artiljerijskih granata u mračnim podrumima stambenih zgrada.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s